Örnutfodringen i vinter

Efter möte med länsstyrelsen på Store mosse är det klart att det blir inget bygge av cykelled under vintern. Den kommer att påbörjas i oktober men avslutas när utfodringen börjar och därefter fortsätta efter utfodringen är avslutad. Vi kan därför börja planera för bevakningen och siktar på att få igång utfodringen i mitten av november.

Vinterns örnutfodring hotad

Länsstyrelsen planerar tillsammans med Samhällsföreningen Hillerstorp att bygga en cykelled från Kittlakullsvägen/Östra Rockneparkeringen till Hädinge. Leden har man tänkt att lägga i kanten på Kyrkemosse, dvs. där örnutfodringen finns, och arbetet ska påbörjas i oktober och vara klart till våren. Skyddet av örnarna har man inte ägnat en tanke.

Falsterbosträck

Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som bivråk, brun kärrhök och sparvhök och bland tättingarna dominerar trädpiplärkor och gulärlor. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november och du kan följa de dagliga summeringarna genom Artportalen -->

Tornseglarnas otroliga flyttning

En av de arter som utför en enorm flyttningsresa är tornseglaren som häckar i Kina och övervintrar i Sydafrika, en resa på över tusen mil utan mellanlandningar! I slutet av juli lämnar de häckningsområdet och tre månader senare är de framme.

Rastande aftonfalk

Fågelkursens deltagare fick en fin bonus när en aftonfalkshanne hittades på Bredasten på morgonen den 14/5. Samtidigt sågs en hona födosöka i Häradsösjön. Det har varit många observationer av den här östliga arten i södra Sverige senaste veckan, säkert pga det stabila högtrycket (Artportalen-->). Aftonfalk är sällsynt i Värnamo-Gnosjö och av de tidigare 16 fynden är majoriteten från Store Mosse nationalpark. Senast vi hade aftonfalk i Värnamo kommun var i september 2004 då en juvenil rastade utanför Rydaholm.

Aftonfalk i Värnamo - Gnosjö -->

Vassångare vid Osudden

Lasse Olofssons upptäckt av en vassångare på söndagskvällen är det tredje fyndet av arten i rapportområdet, samtliga från Osudden. Även om den är en raritet i Småland räknas den numera som regelbunden häckfågel i Sverige med Uppland som kärnområde.

Läs mer -->