Fenologi 2015

on .

Art 2015 Lokal 2014 2013 2012 2011 2010 Rekord vår Rekord höst
Bläsand 3/3 Hjälshammarmaden (ALF,BEL)  4/3 7/4 14/3 22/3 26/3 V i.u.
Kricka  V Gnosjö reningsverk (LH) V 29/3 5/3 21/3 24/3 V i.u.
Brun kärrhök  29/3 Kroppsjön (AE,LP)  23/3 1/4 26/3 27/3 24/3 19/3-02 10/10-06
Fiskgjuse  5/4 Gorrsundet (SL) 5/4 7/4 1/4 2/4 27/3 25/3-00 20/10-01
Trana  28/2 Kävsjön (MJ,KÖ) 24/2 5/3 11/3 12/3 18/3 2/2-02 30/11-09
Strandskata  29/3 Osudden (KÖ,LN,LO,JTT)  31/3 8/4 28/3 5/4 2/4 8/3-98 21/9-01
Ljungpipare  22/2 Osudden (ALF,MJ)  24/2 6/4 11/3 21/3 20/3 22/2-89 4/12-03
Tofsvipa  11/2 Osudden (ALF,BEL)  16/2 19/3 25/2 8/3 17/3 V 26/11-12
Enkelbeckasin  12/3 Osudden (ID)  14/3 2/4 12/3 16/3 25/3 V i.u.
Storspov  28/3 Blådöpet (KÖ)  20/3 2/4 24/3 26/3 26/3 15/3-01 i.u.
Rödbena  11/4 Svänö, Osudden (KÖ,LO)  29/3 14/4 9/4 3/4 8/4 3/4-11 i.u.
Gluttsnäppa  25/4 Osudden (VäFk)  22/4 20/4 22/4 24/4 24/4 17/4-03 4/10-03
Skogssnäppa  26/3 Osudden (LO,KR)
23/3 7/4 28/3 2/4 24/3 17/3-04 i.u.
Grönbena  22/4 Färjans ö (KR)  22/4 20/4 21/4 21/4 24/4 6/4-01 i.u.
Drillsnäppa  25/4 Osudden (VäFk)  23/4 16/4 21/4 24/4 24/4 9/4-00 i.u.
Skrattmås  3/3 Södergårdsviken (ALF,BEL)  25/2 3/4 18/3 22/3 23/3 V i.u.
Fisktärna  25/4 Södergårdsviken (AE,LP)  26/4 20/4 22/4 25/4 24/4 17/4-05 10/10-04
Gök  1/5 Hovs gård (LO)  4/5 3/5 2/5 28/4 4/5 27/4-08 19/9-04
Tornseglare  17/5 Kärda, Osudden (MJn,MJ)  7/5 11/5 29/4 12/5 6/5 29/4-12 26/9-99
Sånglärka  28/2 Osudden (MJ,LO,KÖ)  23/2 6/3 3/3 9/3 13/3 V  
Ladusvala  18/4 Stomsjö (KR)  11/4 15/4 13/4 12/4 10/4 9/4-05 11/11-12
Hussvala  20/4 Södergårdsviken (AE,LP)  26/4 18/4 21/4 12/4 24/4 12/4-11 27/9-04
Trädpiplärka  20/4 Kävsjön (PK)  20/4 24/4 15/4 22/4 25/4 12/4-94 i.u.
Ängspiplärka  3/3 Södergårdsviken (LP)  1/3 2/4 18/3 15/3 20/3 1/3-08 i.u.
Gulärla  23/4 Osudden (LO)  29/4 26/4 27/4 18/4 25/4 17/4-99 i.u.
Sädesärla  27/3 Tånnöhamn, S-viken (ID,AE,LP) 22/3 3/4 28/3 24/4 24/3 18/3-00 28/12-00
Rödstjärt  22/4 Värnamo (LO)  25/4 18/4 22/4 22/4 26/4 18/4-13 25/9-99
Buskskvätta  24/4 Osudden (PK)  19/4 23/4 22/4 22/4 27/4 19/4-04 1/10-07
Stenskvätta  10/4 Sörsjö industriomr (KÖ)  9/4 14/4 11/4 3/4 7/4 29/3-05 17/10-06
Taltrast  21/3 Toftanäs/Torp (KÖ, ALF) 27/2 31/3 17/3 2/4 27/3 17/3-01 i.u.
Rödvingetrast  14/3 Stråkeved (SA)  10/3 14/4 17/3 2/4 V 10/3-14 i.u.
Rörsångare  28/4 Osudden (KR,MJ)  27/4 14/5 6/5 20/4 29/4 20/4-11 17/10-90
Härmsångare  19/5 Vandalorum (PK)  17/5 12/5 8/5 18/5 15/5 8/5-12 i.u.
Ärtsångare  30/4 Värnamo (KÖ)  25/4 3/5 29/4 8/5 27/4 24/4-00 i.u.
Törnsångare  6/5 Tånnö motell (KÖ) 10/5 7/5 10/5 8/5 15/5 30/4-09 19/9-01
Trädgårdssångare  5/5 Näsudden (EG) 9/5 16/5 10/5 7/5 15/5 30/4-93 i.u.
Svarthätta  22/4 Färjans ö (KR)  30/3 23/4 28/4 20/4 20/4 30/3-14 7/11-10
Grönsångare  27/4 Apladalen (ID)  26/4 6/5 21/4 22/4 27/4 21/4-12 i.u.
Gransångare  29/3 Osudden (PK)  30/3 14/4 13/4 3/4 31/3 15/3-08 19/10-97
Lövsångare  21/4 Svensbygget hpl (ID)  18/4 19/4 21/4 18/4 21/4 12/4-09 20/10-12
Grå flugsnappare  21/5 Värnamo (KÖ)  11/5 9/5 13/5 21/5 14/5 4/5-01 i.u.
Svartvit flugsn.  25/4 Osudden (VäFk)  26/4 19/4 30/4 21/4 25/4 19/4-13 i.u.
Hämpling  9/3 Osudden (KR)  22/3 6/4 1/4 9/4 3/4 9/3-15 i.u.