Inventering av tjäder

TjaderDet börjar så smått våras i markerna och tiden för tjäderspel är nära! Länsstyrelsen satsar vidare på att kartlägga och följa upp tjäderspelplatser i Jönköpings län och vill därför uppmuntra till att du ger dig ut och kollar upp tjäderspel i dina hemmamarker. Länsstyrelsen kommer också att söka efter nya spelplatser baserat på en kartanalys. För den som är intresserad finns möjlighet att inventera någon av de nya spelplatserna.

Ersättningen som utgår är 600 kr per inventerad spelplats. Svara senast den 9:e april till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

INVENTERINGEN GÖRS UNDER PERIODEN 15 APRIL – 5 MAJ

 

En förutsättning för att fältinventeringar skall ge goda resultat är att man använder sig av en
acceptabel teknik. Helst bör den också vara beprövad och befunnen fungera väl. Ingemar
Hjort m.fl. utvecklade en sådan teknik under 1980-talet för inventeringar av tjädertuppar på
spelplatserna. Det går inte att åstadkomma trovärdiga räkningar av tjädertuppar från en låg, tät
koja, där enda kontakten med spelen sker genom trånga gluggar på någon halvmeters höjd över
marken.

1) Registrering av tupparnas inflog på kvällen

Tjädertuppar anländer till sin spelplats under timmen efter solnedgången. Någon eftersläntrare
kan dyka upp efter ytterligare en halvtimme, då det är rejält mörkt. Uppsök därför spelplatsen
senast en halv timme före solens nedgång. Har Du byggt en koja, måste den ha en lucka i taket,
där Du kan ha huvudet fritt för att höra på ett acceptabelt sätt. Har Du ingen sådan koja kan Du
enklast ställa Dig, lämpligt mörkklädd, under en nedtill gles gran (eller ännu bättre ett militärt
maskeringsnät). Se till att Du har varmt på kroppen, inklusive fötterna, för Du måste stå eller
sitta alldeles stilla under ca 2 timmar (stillsam kaffedrickning går utmärkt). Se i god tid till att
torra smäckra kvistar kring huvud och axlar plockats bort. Det stör enormt, när Du skall ha öron
på helspänn och kroppen skrapar mot kvistar. Stå inte alldeles intill en tjock stam, eftersom den
tar bort ljuden i en viss riktning.

Håll nu öronen skärpta, speciellt 0,5 till 1,5 timme efter solnedgången. Registrera varje inflog,
gärna på en karta över spelen. Tänk på att tupparna ofta flyttar fram en eller ett par gånger
under kvällen. Ett verkligt inflog hör Du som ett långt vingbrus, vars ljud blir allt kraftigare och
avslutas med en bullersam grentagning. Den anlände tuppen och/eller tidigare anlända grannar
avger ofta sina hotfulla rapanden i samband med inflog eller flyttning. När en tupp flyttar, sker
det naturligtvis från den plats Du från början noterade ankomsten till. Ljuden är nu annorlunda:
ett kort flax då tuppen lättar och ett nytt flax när den slår till i ny tall.

Om Du lyckats placera Dig i centrum av spelet och noterat de inflygande tupparna, kan Du med
god precision registrera antalet tuppar på spelplatsen. Du kan ha missat någon enda avlägsen
tupp på små spelplatser, ofta inte flera.

2) Registrering av nattsång i träd

I tidigaste gryningen, före alla andra fåglar, inleder tjädertuppar sin nattkonsert direkt från
övernattningsträdet. Till en början kommer bara ett fåtal knäppningar, senare kanske fullständig
sång. Du ser knappast aldrig fåglarna i träden!

Under denna tid kan Du stå tämligen oskyddad och lyssna in tupparna. Skärp uppmärksamheten
i de riktningar Du kvällen före hörde inflog. Nu har Du tillfälle nummer 2 att registrera antalet
tuppar på spelen. Metoden är något osäkrare än inflogsräkning, eftersom somliga tuppar kan
vara tämligen tysta ända tills de tar mark (nedan). Det antal tuppar Du hör sjunga är alltså ett
minimital då det gäller tupparnas antal.

När Du avlyssnat nattsången en halvtimme bör Du definitivt gå in i gömsle eller vara alldeles
intill det!

3) Räkning av antalet tuppar som tar mark

En halv till en timme efter det att nattkonserten inletts har det ljusnat betydligt (så mycket ”att
Du nätt och jämt kan läsa en dagstidning”; vilket Du naturligtvis inte skall göra…). Då inträffar
sista räkningstillfället, nämligen då tupparna med stor ljudlighet tar mark. Tänk på att detta
beteende sprider sig som en löpeld från tupp till tupp, så Du får vara med i svängarna ordentligt
för att hänga med efter det att den förste tuppen landat. Även här kan man stå under en gran, men
bara om det är så turligt att gömslet kan nås med bara någon stilla rörelse, när man ser att ingen
tupp finns intill. Detta beteende ger oftast väldigt god information om antalet tuppar, men tänk
på att någon enstaka tupp kan sitta kvar ytterligare fem minuter efter det den stora svärmen gått
ned.

Senare under morgonen kan man naturligtvis också registrera närvarande tuppar, men det kräver
mycket större noggrannhet. Du måste t ex lära Dig skilja på individer med hjälp av stjärtens
utseende. Många gör tyvärr misstaget att registrera varje uppdykande tupp i olika gläntor som
olika tuppar.

Övrigt

Kom ihåg att spelplatser kan flytta, men ofta flyttar de inte så långt så titta noga i närområdet om
ni finner att er spelplats är tom.