Fågelkalendern

Gillar du att hålla koll på årstiderna? I Fågelkalendern – som är en del av Naturens kalender – samlas vår- och hösttecken in på ett organiserat sätt. Du är varmt välkommen att delta! Med dina observationer kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter i naturen.

Få saker i Fågelsverige är så spektakulära som när flyttfåglarna kommer tillbaka från sina övervintringsplatser. - Vem hör den första sånglärkan? När kommer den första plogen med ropande tranor? Facebook-flöden går varma och tidningar, radio och TV fylls av inslag om de första vårtecknen. Att naturens kalender ändras är det tydligaste tecknet på hur klimatförändringen påverkar naturen. Men det ser olika ut för olika arter och i olika delar av landet. Våren 2017 startar Birdlife Sverige och SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna bidra på ett likvärdigt sätt. Därmed kan Fågelkalendern öka intresset för fåglar, och forskningen kring klimatförändringens effekter.

Anmäl ditt intresse här