Legal Eagle

Vårnumret av "Legal Eagle", det brittiska RSPB:s läsvärda nyhetsbrev om fågelskydd, finns att ladda ner på föreningens hemsida. RSPB har betydligt större resurser än SOF när det gäller att följa upp olaga jakt och har en särskild avdelning med anställda som arbetar med att avslöja och dokumentera olaga jakt.

Läs bl.a. i senaste numret om vad straffet blev för cyprioterna som åkte fast för fågelfångst på en brittisk militärbas på Cypern. Den senaste utgåvan samt äldre finns här -->.