Pelle - onsdag, 20 september 2017 16:08

KÄVSJÖN 12.00-14.30: Havsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, lärkfalk 2 ex, tornfalk 5 ex, stenfalk 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 25 ex, sparvhök 5 ex, blåhök 2 honf, brushane 25 ex, ljungpipare 2 ex, bläsand 200 ex, trana 25 ex str S.

Mats Johansson - måndag, 18 september 2017 18:40

OSUDDEN kl 17.45-18.15 Stenfalk 1 ex Ormvråk 1ex Duvhök 1 ex Tofsvipa 11 ex Stare 33 ex

Pelle - måndag, 18 september 2017 17:20

KÄVSJÖN 11.00-14.30: Blåhök 1 hona, tornfalk 5 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 60 ex str S, trana 200 ex str S, bläsand 50 ex, rödstrupig piplärka 1 ex överflygande med lock. Vråkarna kretsade högt, svåra att se utan kikare så det kan ha varit betydligt fler. Sjön är nu helt vattenfylld.

Kent Öhrn - söndag, 17 september 2017 20:02

JUSSÖ 9-10: Gök 1 ungfågel rastade på ledningarna, Enkelbeckasin 2 ex.
Fenologin på gök i rapportområdet är 19 sep.

VÄFK - söndag, 17 september 2017 11:13

OSUDDEN lördag fm: Nio medlemmar på plats och Havsörn 1 ex, Tornfalk 1 ex, Röd glada 1 ex, Storskarv 1 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Sädesärla ca 100 str och ca 30 ex rastande, Gulärla 4-5 ex, Trädlärka 1 ex str, Sånglärka ca 10 ex,Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 4 ex.

Kjell Rydh - fredag, 15 september 2017 18:32

OSUDDEN kl 10.30: Ljungpipare en juv, en ad. 10-tal tofsvipor.

Pelle - torsdag, 14 september 2017 15:50

OSUDDEN 13.30-14.30: Havsörn 2 ex, glada 1 ex, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex.

Kjell Rydh - torsdag, 14 september 2017 10:32

OSUDDEN 6.50-8.20: Havsörn ad, tornfalk hona, brun kärrhök hane. 10-tal stenskvättor, en kärrsnäppa, hundratals grågäss. BREDASTEN Stenskvättor, sädesärlor och ängspiplärkor, men de använder vägarna för körskolan så det går inte heller idag att köra runt.

Pelle och delvis Leif E - onsdag, 13 september 2017 13:13

OSUDDEN 09.30-11.30: Blåhök 1 hona, brunhök 1 hane, röd glada 1 ex, ljungpipare 5 ex str SV, enkelbeckasin 4 ex, sannolik pilgrimsfalk 1 ex hängde mot vinden riktning badplatsen men försvann utan ett vingslag.

Kjell Rydh - onsdag, 13 september 2017 09:51

OSUDDEN 8.30-9.15: Tornfalk, lärkfalk, havsörn.

Kent Öhrn - onsdag, 13 september 2017 07:07

TIPS! Äggtjuvar i fokus för Uppdrag granskning kl 20 i kväll. 
https://www.facebook.com/granskning/videos/10154762595442321/

Ann-Sofi Henning Ragnhild - tisdag, 12 september 2017 11:46

OSUDDEN 10-11:30

Blå kärrhök hona, Tornfalk1, Ormvråk 2, Sparvhök 1, Brun kärrhök 2, Röd Glada1  

Kjell Rydh - söndag, 10 september 2017 20:38

FÄRJANSÖ 15-18: Grågås 6-700, tofsvipa ca 100, havsörn ung, mindre hackspett, enkelbeckasin 24, fiskgjuse, stenskvätta 3, dubbeltrast 2.

Stefan Andersson - söndag, 10 september 2017 18:49

STORA TORNET KÄVSJÖN 17:40-18:00: Bläsand ca 140 ex, Skedand 1 ex, Brunand 1 hane, Vigg 2 hanar, Tornfalk 1 ex.

Kent Öhrn - söndag, 10 september 2017 15:01

NÖBBELE: Piparen som messades var en obesvärad ung brushane.
BREDASTEN (med Isak): Ängspiplärka ca 200 ex, Trädpiplärka 1 ex, Rödstrupig piplärka 1 ex, Enkelbeckasin 3 ex. Rödstrupen hittades till sist i det lägre gräset söder om högarna.

OSUDDEN 3h på morgonen: Blå kärrhök 1 hona, Lärkfalk 1 ex, Sparvhök 1 ex, Sträckande bl.a. 7 Kärrsnäppor, 1 Spovsnäppa, 3 Brushanar, 100+ Sädesärlor.

Kent Öhrn - lördag, 09 september 2017 11:36

OSUDDEN 9-9.30: Tornfalk 1 ex, Ormvråk 1 ex, Röd glada 1 ex, Blå kärrhök 1 hona jagade över fälten norr om 27:an. Större strandpipare 3 ex, kärrsnäppa 1 ex kom insträckande och gick ner på stranden vid badplatsen, Buskskvätta 2 ex.

Lars - fredag, 08 september 2017 12:50

BREDASTEN nyss: Stötte en dubbelbeckasin söder om jordhögarna, och den fällde någonstans söder om Salvagnini. Fortfarande rödstrupig piplärka här, säkert flera, men ack så svåra att få ögona på bland 100+ ängspiplärkor.

Ragnhild Sjöholm Ann-sofi - torsdag, 07 september 2017 16:25

BREDASTEN: Häger, ormvråk, tofsvipor, starar buskskvättor.

OSUDDEN : Brun kärrhök hane, blå kärrhök hona, duvhök,  4 ormvråkar varav en börringe.

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi Henning - tisdag, 05 september 2017 19:11

STORA TORNET KÄVSJÖN :lärkfalk tornfalk fiskgjuse

HORSSJÖN: lärkfalk tornfalk ormvråk korp och ca 200 tranor

OSUDDEN: kärrsnäppa st. strandpipare häger

Pelle - tisdag, 05 september 2017 12:56

OSUDDEN 10-12: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, kärrsnäppa 2 ex, större strandpipare 1 ex, bläsand 4 ex, tofsvipa 40 ex.

Lars - tisdag, 05 september 2017 11:22

BREDASTEN nu: Det är en rödstrupig piplärka 300 m SSO om stora kullen. Kan inte återfinnas just nu, mycket ängspiplärka här också.

Pelle - måndag, 04 september 2017 11:24

MOSSLEDAMMEN 09.00: Rörhöna 1 ex, vigg 1 honf, sothöna 1 ex.
OSUDDEN 9-11: Kärrsnäppa 2 ex rast, större strandpipare 1 ex rast, tornfalk 1 ex.

Lars - måndag, 04 september 2017 09:47

VÄRMESHULT nu: En kungsfiskare uppströms bron.

Mats Ragnhild Lars D Lars O - söndag, 03 september 2017 13:44

OSUDDEN Trana 60 ex sträckande SV Glada 1 ex Duvhök 1 ex Ormvråk 1 ex Brun Kärrhök 1 hane Lärkfalk 1ex

Pelle - lördag, 02 september 2017 21:30

OSUDDEN 18.00: Kärrsnäppa 1 ex, större strandpipare 1 ex, drillsnäppa 1 ex. Samma trio som i går.