Lars - onsdag, 27 juni 2018 08:23

OSUDDEN på stranden nu: Mindre strandpipare 3 ex och skogssnäppa 2 ex.

Lars - tisdag, 26 juni 2018 07:55

OSUDDEN igår morse: 9 snatteränder och en mindre strandpipare utanför pumphusbäcken.

BREDASTEN: 2 par mindre strandpipare varav 1 par hade 2 nästan flygga ungar (vid jordhögarna)

Pelle Kjellin - måndag, 25 juni 2018 21:57

KÄVSJÖN LILLA T 19.30-21.00: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 1 ex, svartsnäppa 1 ex, gluttsnäppa 3 ex, brushane 2 ex, häger 3 ex, kricka 60 ex, tofsvipa 40 ex. Finfina revlar.

Stefan Andersson - söndag, 24 juni 2018 18:47

DANNÄS SÄTERI 14:10-16:00: Grågås 1 par med ungar, Röd glada 1 ex, Gråhäger 1 ex.

STOREKULL/HJÄLMARYD: Skogsduva 8 ex på jordigt fält.

Kent Öhrn - söndag, 24 juni 2018 17:27

DANNÄS SÄTERI: En Flodsångare sjöng flitigt vid Kyrkemaden natten innan midsommar.

Ragnhild Sjöholm - lördag, 23 juni 2018 17:42

MOSSLEDAMMEN: 11:00 

Sothöna 2 vuxna 1 unge

Rörhöna 2 vuxna 4 ungar

Stefan Andersson - lördag, 23 juni 2018 17:22

SVÄNÖ FÅGELTORN 10:30-12:30: Sångsvan 1 par med 5 ungar, Kanadagås 1 par med 3 ungar, Gråhäger 2 ex, Fiskgjuse 2 ex, Mindre strandpipare 2 par + 3 pull, Tofsvipa 3 pull, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 10 ex, Grönbena 1 ex, Rödbena 3 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 1 ex, Gulärla 4 ex.

SVÄNÖ: Forsärla 1 ex födosökte i dike.

Mats Johansson - fredag, 22 juni 2018 19:51

PINNAREKULLA KL 17.00 Gluttsnäppa 3 ex rastande Stare ca 700 ex Trana 2 ad med 2 ungar Skrattmåsarna har lämnat Pinnarekulla  från igår 1 Havsörn 3k+

Stefan Andersson - fredag, 22 juni 2018 00:47

S-VIKEN 21/6 23:30: Kornknarren spelade för fullt.

Kjell och Margit - torsdag, 21 juni 2018 18:17

PINNAREKULLA (på hemväg från Skåne) 16.30: Fyra svartsnäppor rastar i dammen. 

Pelle Kjellin - onsdag, 20 juni 2018 17:46

MOSSLEDAMMEN 16.00: Sothöna 1 par med (minst) 1 pull, knipa med 5 pull, rörhöna hörd. En överraskning  för mig att sothönan häckat. Den elaka hannen jagade kniphonan och ungarna, som dök skickligt.
OSUDDEN: Härmsångare 1 sj, inne i viken standard.

Lars och Anita - tisdag, 19 juni 2018 00:12

S-VIKEN: Kornknarren knarrar vidare, även om den numera är betydligt mer tystlåten under de ljusa timmarna.

Mattias Johansson - fredag, 15 juni 2018 22:46

DANNÄSAVIKEN 06-11 Brun kärrhök häckar, Havsörn 1 ex ad, Sävsångare 1 ex sj.

BOKEDUNGENRESERVATET: Skogsduva 1 ex sj, Mindre hackspett 1 ex. VINSTARESERVATET: Mindre flugsnappare 1 ex visade sej nyfiket. Mindre hackspett 1 ex.

Kent Öhrn - torsdag, 14 juni 2018 19:49

BREDASTEN igår kväll: Trädlärka sjöng över "berget" söder om Rasta.

Stefan Andersson - torsdag, 14 juni 2018 05:45

FORSHEDA 05:10: Rödvingetrast 1 ex sjöng för fullt söder om järnvägen nära Galvanovägen!

Kent Öhrn - onsdag, 13 juni 2018 15:48

HELMERSHUS 7:30: Kärrsångare 1 sj. YA-KORSNINGEN igår kväll: Nattskära minst 5 ex före och efter korsningen. 

Pelle Kjellin - måndag, 11 juni 2018 13:42

KÄVSJÖN LILLA T 10.30-12.30: Havsörn 1 ad, fiskgjuse 1 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex, svartsnäppa 12 ex, storspov 2 ex, sångsvan 1 par med 5 ungar, trana 1 par med 2 ungar.

Kent och Mats - måndag, 11 juni 2018 07:27

S-VIKEN: Kornknarren snärpte några gånger vid 22:30. Tre rörsångare tävlade i skönsång i vassen.
VIDESKOGEN 23:00: Tyst, förutom måsar.

Pelle Kjellin - lördag, 09 juni 2018 21:49

VIDESKOGEN 21.00: Kärrsångare 1 ex längs grusvägen från Vandalorum mot ån, ca 75 m väster om rishögen.

Lars och Anita - lördag, 09 juni 2018 21:11

S-VIKEN: Idag kom knölsvanparet ut med 6 ungar, sedan tidigare finns sångsvanarna med minst 2 (säkert fler) ungar i svämmorna öster om viken.

VÄFK - lördag, 09 juni 2018 11:42

KÄLLUNDA BOKSKOG: 14 deltagare vandrade den fina bokskogsrundan i vackert sommarväder. Bland alla sjungande tättingar hördes/sågs tre arter flugsnappare varav målarten mindre flug sjöng några strofer i norra delen av boket.

Tommy och Tommy - lördag, 09 juni 2018 11:34

Hovs gård 9/6 kl. 11.00

Ruvande sångsvanpar, 1 Buskskvätta, Törnskata

Lars och Anita - lördag, 09 juni 2018 02:38

S-VIKEN i natt: En kornknarr spelar öster om Hertigberget.

Kent Öhrn - fredag, 08 juni 2018 13:04

KROPPSJÖN 23:00-23:30: EN småfläckig sumphöna spelade sporadiskt, två kattugglor ropade, en älg och en grävling höll till framför utsikten.

Lars Hellman - onsdag, 06 juni 2018 17:26

Skärvhultssjön:   Storlom 1 ex, Skäggdopping 1 ex.

Sjöaryds Missionshus: Törnskata 1 hane på hygge.

Sjöbo: Drillsnäppa 1 ex

Swedecoate ( Götarps fabrik) Häckande hussvalor.