VÄFK - lördag, 15 september 2018 11:15

OSUDDEN kl 8,00-10.30 Stenfalk 1 ex Pilgrimsfalk 1ex Glada 3 ex Tornfalk 2 ex Ormvråk 1ex Sparvhök 1 ex Häger 1 ex Stenskvätta 4 ex Ängspiplärka ca 30ex Sävsparv ca 10ex och 9 medlemmar från klubben

Stefan Andersson - fredag, 14 september 2018 18:58

LILLA FÅGELTORNET 14:15-16:00: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 7 ex, Sångsvan 1 par + 5 juv, Bläsand 110 ex, Stjärtand 3 ex, Blå kärrhök 1 juv, Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Tornfalk 2 ex, Större strandpipare 7 ex, Kärrsnäppa 11 ex, Småsnäppa 1 ex, Stenskvätta 3 ex, Gransångare 1 ex.

HILLERSTORP 13:45: Storskarv 23 str mot SV.

Stefan Andersson - tisdag, 11 september 2018 23:59

OSUDDEN 12:00-12:30: Rödstrupig piplärka 1 ex stöttes drygt 200m NV pumpstationen.

Pelle Kjellin - måndag, 10 september 2018 20:56

ÅBRON 11.00: Forsärla 2 ex sågs från gångbron nedströms Åbron.
MOSSLEDAMMEN 14.OO: Rörhöna 1 ex.
OSUDDEN 14.30: Röd glada 3 ex. På stranden tomt.

Pelle Kjellin - söndag, 09 september 2018 16:56

KÄVSJÖN 09.30-14.30: Havsörn 4 ex, fiskgjuse 3 ex, tornfalk 10 ex, röd glada 1 ex, större strandpipare 22 ex, kärrsnäppa 34 ex, småsnäppa 1 ex, mosnäppa 1 ex, brushane 3 ex, ljungpipare 5 ex. Som vanligt går nästan alla vadare i Norra viken, ses bra från Lilla tornet. Mina promenader till sjöns östra del är därför rätt onödiga, men ändå trevliga. Fika på Café Flotten förstås.

Kent Öhrn - lördag, 08 september 2018 13:19

LILLA FÅGELTORNET 7.30-10.30: Morgonens obs var en 1K STÄPPHÖK som jagade utanför tornet strax efter kl 9 (bilder på IG). I övrigt:
Pilgrimsfalk 1 yngre stationär från 9.30, Större strandpipare 28 ex, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa 86 ex, Kärrsnäppa 12 ex, Småsnäppa 1 ex, Brushane 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Havsörn 1 1K.

Lasse Davidsson - fredag, 07 september 2018 15:24

Osudden 10.10-13.00: Fiskgjuse 1 ex Brunhök 1 ex, ormvråk 4 ex, glada 1 ex, duvhök 1 ex, lärkfalk 1 ex. i diket ca 100 m n pumphuset 1 ex rastande blåhake.

Stomsjödammen ca14.30: Glada 1 ex, smådopping 1 ex ad.

Stefan Andersson - torsdag, 06 september 2018 21:12

BREDARYD 14:55: Röd glada 1 ex flög över v153 vid macken.

Pelle Kjellin - torsdag, 06 september 2018 16:00

KÄVSJÖN 12-15: Havsörn 3-4 ex, fiskgjuse 2 ex, röd glada 1 ex, brunhök 1 1K, tornfalk 3-4 ex, lärkfalk 1 ex, duvhök 1 1K, sparvhök 1 ex, ormvråk 10 ex, större strandpipare 25 ex, kärrsnäppa 10 ex, ljungpipare 1 1K, brushane 1 ex, tofsvipa 20 ex.

Kent Öhrn - onsdag, 05 september 2018 20:35

ÅMINNE: Sjöorre 12 ex rastade norr om Tånnö ö vid 17-tiden.

Pelle Kjellin - tisdag, 04 september 2018 10:53

BREDASTEN 9-10: Trädlärka 8 ex. I övrigt mycket småfågel på och mellan jordhögarna, ärlor, piplärkor, hämplingar, finkar, sävsparv, stenskvättor m.m.
OSUDDEN 10.00-10.30: Glada 1 ex. På stranden nästan tomt.

Pelle Kjellin - måndag, 03 september 2018 15:59

KÄVSJÖN RUNT 09.00-14.30: Havsörn 1 ungfågel, fiskgjuse 3 ex, ormvråk 10 ex, brunhök 1 ad hane och 1 1K, blåhök 1 hona och 1 1K, lärkfalk 3 ex, stenfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, större strandpipare 30 ex, kärrsnäppa 25 ex, brushane 4 ex, kustpipare 1 hörd, enkelbeckasin 5 ex, storskarv 47 ex.

Stefan Andersson - söndag, 02 september 2018 19:24

KÄVSJÖN 09:20-13:30:

Tjäder 5 ex (Förmodligen en familj (3 hönor och 2 ungtuppar), sågs längs stigen som utgår ifrån Kävsjö by, mellan Fläsebäcken och väg 151 strax innan stigen går på "Kävsjö runt stigen".

Gransångare 1 ex vid Fläsebäckens utlopp.

LILLA FÅGELTORNET: Sångsvan 1 par + 5 juv, Bläsand 55 ex, Kricka >100 ex, Stjärtand 1 ex, Skedand 1 ex, Gråhäger 7 ex, Havsörn 1 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 juv, Fiskgjuse 2 ex, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Trana 20 str, Mindre strandpipare 1 juv, Större strandpipare 29 ex, Tofsvipa 80 ex, Kärrsnäppa 22 ex, Enkelbeckasin 4 ex, Gulärla 1 ex, Bergfink 3 ex.

Pelle, Lasse O - söndag, 02 september 2018 17:35

OSUDDEN 09.30-12.00: Ormvråk 20 ex, bivråk 3 ex, glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 1 ex. Lasse hade också större strandpipare 1 ex och kärrsnäppa 1 ex på stranden.

Kent Öhrn - söndag, 02 september 2018 14:34

OSUDDEN 12.30: Trana 35 ex str S, Tornfalk 1 ex

Tips: Föredrag på Naturum på onsdag

Pelle Kjellin - lördag, 01 september 2018 16:41

OSUDDEN 14.30-15.30: Brushane 2 ex rast. I övrigt gott om småfågel såsom ladu- och hussvalor, buskskvättor, gulärlor, ett par stenskvättor och en törnsångare.

VÄFK - lördag, 01 september 2018 14:41

KÄVSJÖN 8-12: Vi var åtta deltagare som hade en fin förmiddag vid Kävsjön. I topp FJÄLLPIPARE 2 juv som kom insträckande kl 8:30 och landade i viken vid Lilla tornet. De var dock inte kvar i det området när vi passerade 2½h senare. Fler foton finns på Instagram.

I övrigt: Större strandpipare 77 ex, Kustpipare 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa ca 10 ex, Kärrsnäppa 40 ex, Småsnäppa 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Brushane 3 ex, Småspov 1 ex, Gråhäger 10 ex, Storskarv 10 ex str, Fiskgjuse 4-5 ex, Havsörn 1 yngre, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 2 ex, Bläsand ca 20 ex, Sångsvan 2 ad + 5 juv.

Rutten på Viewranger

Lars - lördag, 01 september 2018 13:32

BREDASTEN 13:00: Trana 26 ex str S och trädlärka 7 ex NO jordhögarna.

Pelle Kjellin - fredag, 31 augusti 2018 12:44

ÅBRON 12.15: Forsärla 2 ex.

Pelle Kjellin - torsdag, 30 augusti 2018 10:36

OSUDDEN 09.30-10.00: Större strandpipare 7 ex, kärrsnäppa 1 ex, drillsnäppa 1 ex, tornfalk 1 ex, ormvråk 2 ex, backsvala 1 ex.
KARLSDAL: Röd glada 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 28 augusti 2018 20:40

OSUDDEN 18-19: Större strandpipare 22 ex! Kärrsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Duvhök 1 1K, Backsvala 1 ex.

15 av de 22 större strandpiparna. Den största flocken vi haft rastande i Värnamo.

Pelle Kjellin - tisdag, 28 augusti 2018 17:19

APLADALSGATAN just nu: Nötkråka 1 ex.

Pelle Kjellin - tisdag, 28 augusti 2018 14:30

KÄVSJÖN LILLA T 10.30-13.00: Havsörn 4 ex, fiskgjuse 5 ex, tornfalk 5 ex, lärkfalk 1 ex, brunhök 1 hane, blåhök 1 hona, större strandpipare 75 ex, kärrsnäppa 25 ex, rödbena 2 ex, kustpipare 2 ex, stjärtand 2 ex.

Pelle Kjellin - måndag, 27 augusti 2018 12:06

OSUDDEN 9-10: Större strandpipare 3 ex, drillsnäppa 2 ex, rödbena 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hona, tornfalk 1 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 4 ex.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 juv, gräsand 15 ex.

Pelle, Ragnhild, Mats, Kent - söndag, 26 augusti 2018 20:17

OSUDDEN 10-11: Större strandpipare 4 ex, rödbena 1 juv, drillsnäppa 1 ex, tofsvipa 40 ex, fiskgjuse 1 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 2 ex.