Program 2018

Lördag 18/8 Kävsjön
Med tanke på det låga vattenståndet gör vi en vandring från Östra Rockneparkeringen till Svänömaden/Stora ö t.o.r, dvs. de områden där det finns fina vadarytor. Stövlar är troligen inte nödvändiga men rekommenderas.
Anmälan till Kent Öhrn, tfn 070-45 40 999
Samåkning från stadshusets parkering kl 7.

 

Genomförda programpunkter

Torsdag 8/3: Årsmöte med bildvisning

Medlemmarna i föreningen är välkomna till årsmötet där vi också delar ut vandringspriset, Lars Jonssons "Småspovar". Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 180216.
Logga in för att se dagordningen på förstasidan. Efter mötet håller Pelle Kjellin ett föredrag i ord och bild om våra kungsörnar.
Föreningen bjuder på kaffe/the med ostfralla.
Plats och tid: Föreningslokalen på Valdemarsgatan 103, Värnamo kl 19:00

Lördag 24/3: Osudden
Den traditionella uppstarten för vårens program har vi på vintertidens sista morgon.
Samling: Pumphuset kl 8
Kontaktperson: Mats Johansson tfn 070-374 85 47

Lördag 14/4: Järpmorgon vid Hörda
Vi åker till skogarna mellan Nästa och Hörda för att leta efter den svåraste av skogshönsen.
Samling vid stadshusets parkering: kl. 6:30
Kontaktperson: Kent Öhrn, tfn 070-454 09 99

Söndag 29/4: Dvärgbeckasin i fullmåne vid Blådöpet.
Blir kvällen klar får vi välkommen hjälp av månen att se dvärgen spela. Vi börjar med grillning vid Lövö, ta med egen grillmat.
Anmäl ditt deltagande till Kent Öhrn, tfn 070-45 40 999
Samåkning från stadshusets parkering kl 19:30 till Lövö.

Söndag 6/5: Andmorgon vid Gåeryd, Rusken
Norra Rusken fångar upp andsträcket och kan med rätt väder ge stora antal rastande sim- och dykänder tidigt på morgonen. Vid bra väder lyfter änderna timmarna efter soluppgången och och drar vidare så tidig avfärd krävs. Vi beräknar avfärd från Värnamo kl 5:00.
Anmälan till Kent Öhrn, tfn 070-45 40 999

Lördag 19/5: Svänö
Vadare på stranden, vadare i luften, vadare på maden, vad är mer spännande?
Samling vid stadshuset parkering: kl 7
Anmälan till Lars Norgren, tfn 070-332 76 26

Lördag 9/6: Källunda bokskog runt
En vandring på 4,5 km längs vägen genom bokskogen och tillbaka till Kärdavägen.
Samling vid Kärda kyrka kl 7
Kontaktperson: Mattias Johansson, tfn 073-641 98 82